سلام به همه ای وی پی جوملایی های عزیز ! فایل Functions.php رو باز کنید اگر این فایل در قالب شما ...