سلام؛ با استفاده از ایجاد محدودیت و تعیین حداقل و حداکثر تعداد کاراکتر در دیدگاه های وردپرس میتوانید کاربران رو مجبور ...